Air Cylinder

รายละเอียด

ประเภทของ Air Cylinder


  - Single Acting Cylinder(SAC) คือกระบอกลมที่ใช้แรงดันลมทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ไปทางเดียวเท่านั้น ส่วนช่วงชักกลับจะเกิดจากสปริงที่อยู่ภายในกระบอกสูบลม


  - Double Acting Cylinder(DAC) คือกระบอกลมที่ใช้แรงดันลมทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ไปในทั้ง 2ทาง


  - Rotary Air Cylinder คือกระบอกลมที่ใช้แรงดันลม ทำให้จานกระบอกหมุนได้


  - Rodless Air Cylinder คือกระบอกลมสไลด์ ตัวกระบอกลมจะเคลื่อนที่ไปตามแกนของสไลด์