ใบเลื่อยสายพานฟันพิเศษสำหรับตัดเหล็กงานโครงสร้างโดยเฉพาะ

รายละเอียด





Versatix MP M42


ใบเลื่อยสายพานแบบไบ-เมททอลที่ผลิตมาเพื่องานตัดท่อ , แป๊บ , เหล็ก งานโครงสร้างต่างๆ เช่น เหล็กฉาก , ไอบีม , เอชบีม